Giải bài tập 23 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 23 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Giải bài tập 23 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 23 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X