Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Bài 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 22 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập rút gọn phân số khác.

Đề bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông:

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{\Box}{60};\)        \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{\Box}{60};\)        \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{\Box}{60};\)        \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{\Box}{60}.\)

» Bài tập trước: Bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
Lấy mẫu số của phân số thứ hai chia cho mẫu số của phân số thứ nhất được số \(a\), khi đó lấy tử số phân số thứ nhất nhân với \(a\) để được số cần điền vào ô vuông

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+) Vì \(60 : 3 = 20\) nên  \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 . 20}{3 . 20} = \dfrac{40}{60};\)

+) Vì \(60 : 4 = 15\) nên \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 . 15}{4 . 15} = \dfrac{45}{60};\)

+) Vì \(60 : 5 = 12\) nên \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 . 12}{5 . 12} = \dfrac{48}{60};\)

+) Vì \(60 : 6 = 10\) nên \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{5 . 10}{6 . 10} = \dfrac{50}{60}.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 22 trang 15 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top