Bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 4 phần hình học Toán 9 về Hình nón và Hình nón cụt đã được học trên lớp.

Đề bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (\(OA= OB\)).

Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ.

Bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Thể tích hình trụ bán kính đáy là \(R\) và chiều cao \(h\) là: \(V=\pi R^2h.\)

+) Thể tích hình nón bán kính đáy \(R\) và chiều cao \(h\) là: \(V=\dfrac{1}{3} \pi R^2h.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Nhận thấy hai hình nón trên hình bằng nhau. 

Chiều cao của 1 hình nón là: \(\dfrac{h}{2}\) 

Thể tích của hai hình nón là: 

\(2{V_{nón}}\)\(=2.\dfrac{1}{3} \pi .R^2 .\dfrac{h}{2}= \dfrac{\pi R^2 h}{3}\)

Thể tích của hình trụ là: \({V_{trụ}} = \pi {R^2}h\) 

Nên \(\dfrac{2V_{nón}}{V_{trụ}}= \dfrac{\dfrac{\pi R^2 h}{3}}{\pi R^2 h}= \dfrac{1}{3}.\)

» Bài tiếp theo: Bài 23 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top