Bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 76 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Đáp án bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần hình học về góc nội tiếp.

Đề bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau \((O)\)\((O')\) cắt nhau tại \(A\)\(B\). Vẽ đường thẳng qua \(A\) cắt \(O\) tại \(M\) và cắt \((O')\) tại \(N\) ( \(A\) nằm giữa \(M\)\(N\)). Hỏi \(MBN\) là tam giác gi? Tại sao?

» Bài tập trước: Bài 20 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Vì hai đường tròn \(\left( O \right)\)\(\left( {O'} \right)\) bằng nhau nên cung \(AB\) của \(\left( O \right)\)\(\left( {O'} \right)\) bằng nhau

Suy ra \(\widehat {AMB} = \widehat {ANB}\) (các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau)

Do đó tam giác \(BMN\) là tam giác cân tại \(B.\) 

» Bài tiếp theo: Bài 22 trang 76 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top