Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 21 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 21 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...!

Đề bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: \(-4, 6, \left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |, 4\).

» Bài tập trước: Bài 20 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số đối của số nguyên a là số -a và ngược lại số đối của số - a là số a.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Số đối của số - 4 là số 4

Số đối của số 6 là số - 6

\(\left| { - 5} \right| = 5\) nên số đối của số \(\left| { - 5} \right|\) là - 5

Có: \(\left| 3 \right| = 3\) nên số đối của số \(\left| 3 \right| \) là - 3

Số đối của số 4 là số - 4. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 21 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top