Bài 21, 22 trang 43 sgk TNXH 3

Giải bài 21, 22 trang 43 sách giáo khoa tự nhiên xã hội lớp 3 cùng nhau làm bài thực hành nói về những mối quan hệ của những thành viên trong gia đình..

Bài 21 - 22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Câu hỏi trang 43a:

- Hãy nói về mối quan hệ giữa những người trong hình:

  • Ai là con trai, ai là con gái của công bà
  • Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà
  • Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà

- Anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ gì đối với những người họ hàng nội, ngoại của mình ?

Bài 21, 22 trang 43 sgk TNXH 3

Trả lời

- Do không rõ họ của các thành viên nên ta sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, dưới đây là trường hợp:

  • Bố của Hương, Hồng và mẹ của Quang, Thủy là con trai con gái của ông bà. Do con trai thường ngồi về cạnh ông nội.
  • Bố của Quang, Thủy và mẹ của Hương, Hồng là con dâu, con rể của ông bà.
  • Hương và Hồng là cháu nội còn Quang và Thủy là cháu ngoại.

- Anh em Quang và chị em Hương phải có nghĩa vụ hòa thuân, giúp đỡ lẫn nhau với mọi người trong họ hàng.

Câu hỏi trang 43b

Dựa vào sơ đồ dưới đây để vẽ sơ đồ gia đình và họ hàng của bạn.

Trả lời

Bài 21, 22 trang 43 sgk TNXH 3 phần 1

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ