Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 2 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 2 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 2. Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Trả lời​​​​​​​

Điốt chân không gồm một bóng thủy tinh đã hút chân không, bên trong có đặt hai điện cực: Catốt là dây tóc vôníram và anốt là một bản kim loại. Tính chất của điốt chân không là tính chỉnh lưu, nó chỉ cho dòng điện chạy theo một chiều từ anốt sang catôt.

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    21:49 PM
01/09/2018    21:49 PM
Back to top