Giải bài 2 trang 98 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 4): Tìm các số thích hợp để viết vào ô trống sao cho :

a) 94… chia hết cho 9;

b) 2…5 chia hết cho 3;

c) 76… chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

Lời giải:

Hướng dẫn:

c) Vì 7 + 6 = 13 nên để số 76… chia hết cho 3 ta có thể điền vào ô trống một trong các số 2; 5 hoặc 8.

Nhưng số đó lại chia hết cho 2 nên không thể tận cùng là 5…

Đáp án :

a) 945

b) 225; 255; 285.

c) 762; 768.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 98 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu