Trả lời câu hỏi bài 2 trang 98 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 98 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hóa học, người ta thường sử dụng các biện pháp nào?

Trả lời:

  • Khi gây đột biến bằng tác nhân vật người ta có thể sử dụng các biện pháp

+/ Chiếu tia phóng xạ : chiếu xạ với cường độ và liều lượng thích hợp vào hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng của thân và cành, hạt phấn, bầu nhụy hoặc vào mô nuôi cấy.

+/ Chiếu tia tử ngoại

+/ Gây sốc nhiệt

  • Khi xử lí đột biến bằng tác nhân hóa học người ta áp dụng các biện pháp:

 +/ Ngâm hạt khô hoặc hạt nảy mầm ở thời điểm nhất định vào dung dịch hóa chất có nồng độ thích hợp, tiêm dung dịch hóa chất vào bầu nhụy hoặc dùng que cuốn bông có tẩm hóa chất đặt vào đỉnh sinh trưởng của thân và cành. Đối với động vật, có thể cho hóa chất tác động lên tinh hoàn hoặc buồng trứng.

+/ Thấm dung dịch cônsixin lên mô đang phân bào để gây rối loạn phân bào .

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    20:43 PM
03/09/2018    20:43 PM
Back to top