Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 98 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Điều chế các kim loại tương ứng từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3

Đề bài

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2Ohãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Hướng dẫn giải

- Viết phương trình điều chế Cu,Mg, Fe từ các chất cho ban đầu:

- Ghi nhớ:

+ Điều chế Mg bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua

+ Điều chế Cu, Fe bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện hoặc bằng phương pháp điện phân dung dịch. 

Đáp án bài 2 trang 98 sgk hóa học lớp 12

- Điều chế Cu bằng phương pháp nhiệt luyện

Đáp án bài 2 trang 98 sgk hóa lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    18:43 PM
24/07/2018    18:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top