Bài 2 trang 96 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Đề bài: Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Đáp án giải bài tập 2 trang 96 sgk Toán lớp 5

- Chấm một điểm A hoặc B làm tâm.

- Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 2cm.

- Đặt mũi kim vào điểm A hoặc B, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A hoặc B có bán kính 2cm.

Ta có hình vẽ như sau:

bài 2 trang 96 SGK Toán 5 về hình tròn

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top