Bài 2 trang 91 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 26/01/2019 - Cập nhật: 21/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Trả lời bài 2 trang 91 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra tác dụng của sự ra đời của mặt trận Việt Minh đến cao trào kháng Nhật, cứu nước..

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác dụng như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Trả lời bài 2 trang 91 SGK Lịch sử 9

Ra đời vào ngày 19/5/1941 nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Mặt trận Việt Minh đã có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, góp phần to lớn cho cao trào kháng Nhật cứu nước và tiến tới Tổng khởi nghĩa.

- Mặt trận Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biểu tình, mít tinh,…

- Tập dượt cho quần chúng đấu tranh, giác ngộ chính trị cho quần chúng, xây dựng căn cứ địa cách mạng và làm nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

- Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

---------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các câu hỏi trong Chương 3 - Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM