Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 2 trang 9 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 9 SGK vật lý lớp 11 về định luật Cu-lông

Bài 2: Phát biểu định luật Cu-lông.

Trả lời

"Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng."

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 9 sách giáo khoa Vật Lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    05:24 AM
15/08/2018    05:24 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu