Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 88 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 88 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ: Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.

Đáp án bài 2 trang 88 sgk hóa học lớp 12

Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử

M – ne → Mn+

Bởi vì:

Nguyên tử kim loại có số electron hóa trị ít 1,2,3 electron.

Trong cùng một chu kỳ bán kính nguyên tử kim loại lớn, điện tích hạt nhân nhỏ.

Năng lượng ion hóa nguyên tử kim loại nhỏ.

Vì vậy lực liên kết giữa hạt nhân với các electron hóa trị của kim loại là yếu nên chúng dễ tách ra khỏi nguyên tử. Kim loại thể hiện tính khử.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    06:20 AM
23/07/2018    06:20 AM
Back to top