Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 2 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 2: Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Trả lời​​​​​​​

- Dòng diện trong các chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các icon dương và icon âm. Dòng điện trong các chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải vật chất đi theo.

- Còn dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các eelectron tự do.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    23:19 PM
28/08/2018    23:19 PM
Back to top