Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 2 trang 82 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 82 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học phần II. Cấu tạo của kim loại ( sgk trang 80 -81) để trả lời 

Đáp án bài 2 trang 82 sgk hóa học lớp 12

- Cấu tạo của nguyên tử kim loại

+ Đều có ít số electron ở lớp ngoài cùng ( 1,2 hoặc 3e)

+ Trong cùng một chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.

- Cấu tạo của tinh thể kim loại

+ Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở các những nút mạng của tinh thể.

+ Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ dàng tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

+ Có 3 kiểu mạng tinh thể phổ biến: mạng tinh thể lục phương, mạng tinh thể lập phương tâm diện, mạng tinh thể lập phương tâm khối.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    12:07 PM
22/07/2018    12:07 PM
Back to top