Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 2 trang 79 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 79 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B

Đề bài:

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

Câu hỏi bài 2 trang 79 sgk lý lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 79 sgk Vật lý lớp 12

1 - e;              2 - c;            3 - a;        

4 - a;              5 - c;             6 - f.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 79 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    10:48 AM
12/08/2018    10:48 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu