Hướng dẫn giải bài 2 trang 78 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 78 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đề bài

Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

  • (A) Đồng quy.
  • (B) Tạo thành tam giác.
  • (C) Trùng nhau.
  • (D) Cùng song song với một mặt phẳng.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 2 trang 78

Nếu ba đường thẳng đó tạo thành một tam giác hay trùng nhau thì chúng đồng phẳng, do đó B và C sai.

Nếu ba đường thẳng đo cùng song song với một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì chúng đồng phẳng, do đó D sai.

Chọn đáp án A.

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X