Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 76 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 76 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Trả lời​​​​​​​

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    00:07 AM
22/07/2018    00:07 AM
Back to top