Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 76 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 76 sách giáo khoa hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.

Đáp án bài 2 trang 76 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 76 sgk hóa lớp 9

SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3

CO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3

CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu(OH)2

ZnO là oxit lưững tính, có bazơ tương ứng là Zn(OH)2 và axit tương ứng là H2ZnO2

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X