Trả lời câu hỏi 2 trang 73 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 73 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

hình 3

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Đáp án:

- Hình 3b, tia Oz không nằm giữa hai tia 0x, Oy

- Hình 3c, tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu