Trả lời câu hỏi 2 trang 73 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 73 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

hình 3

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Đáp án:

- Hình 3b, tia Oz không nằm giữa hai tia 0x, Oy

- Hình 3c, tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi 2 trang 73 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu