Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 73 sách giáo khoa Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 73 SGK Toán lớp 5 luyện tập chung về các phép tính với số thập phân

Bài 2 Luyện tập chung : Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Đáp án

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    05:30 AM
16/07/2018    05:30 AM
Back to top