Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 72 sgk toán 5 tiết luyện tập

Đáp án bài 2 tiết luyện tập trang 72 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập : Tìm x:

a) x ᵡ 1,8 = 72;

b) x ᵡ 0,34 = 1,19 ᵡ 1,02;

c) x ᵡ 1,36 = 4,76 ᵡ 4,08.

Đáp án

a) x ᵡ 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x ᵡ 0,34 = 1,19 ᵡ 1,02

x ᵡ 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x ᵡ 1,36 = 4,76 ᵡ 4,08

x ᵡ 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.

doctailieu.com
Back to top