Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 72 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 72 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Tơ tằm và nilon-6,6 đều:

A. Có cùng phân tử khối.

B. Thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Đáp án bài 2 trang 72 sgk hóa học lớp 12

Tơ tằm và nilon-6,6 đều chứa các nguyên tố C, H, O, N trong phân tử.

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    14:51 PM
21/07/2018    14:51 PM
Back to top