Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 2 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Cho bốn chất sau: Al, AlCl₃, Al(OH)₃, Al₂O₃. Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết các phương trình hóa học tương ứng để thực hiện dãy chuyển hóa đó.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 2 trang 72 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 72 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 72 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    14:58 PM
15/08/2018    14:58 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu