Bài 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 23/01/2019 - Cập nhật: 26/08/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời bài 2 trang 71 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau..

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.

Trả lời Bài 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Tình hình hoạt động của các tổ chức cộng sản:

- Các tổ chức Cộng sản sau khi ra đời đã có nhiều hoạt động tích cực như:

  • Nhanh chóng xây dựng các cơ sở Đảng tại nhiều địa phương.
  • Trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
  • Làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ của quần chúng nhân dân diễn ra ngày càng sôi nổi.

- Các tổ chức Cộng sản lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưỡng lẫn nhau.

⟹ Tình hình trên đặt ra yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước, có đường lối, chính sách đúng đắn để lãnh đạo cách mạng Việt Nam phát triển và đi đến thắng lợi về sau.

----------

» Theo dõi và tham khảo đáp án câu hỏi khác trong Bài 18 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - sgk Sử 9 hoặc cách làm các câu hỏi sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM