Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 7 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2

a) So sánh các phân số:

đề bài 2 trang 7 sgk Toán 5 Ôn tập về so sánh hai phân số (tiếp theo)

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Lời giải bài 2 trang 7 sgk Toán 5

a)

Giải bài 2 trang 7 sgk Toán 5 Ôn tập về so sánh hai phân số (tiếp theo)

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 7 sgk Toán 5 tập 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 7 sgk Toán 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu