Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 2 trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác?

Lời giải đáp án

Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với cây bên đường, nhưng lại đứng yên so với ô tô.

doctailieu.com
Tải về
Back to top