Bài 2 trang 6 SGK Đại số 8

Giải bài 2 trang 6 sách giáo khoa Toán 8 tập 2 phần Đại số : Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình?

Đề bài:

Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

                               (t + 2)² = 3t + 4

» Xem thêm: Giải toán 8 bài 3 trang 6 sgk

Đáp án bài 2 trang 6 sgk Toán Đại số lớp 8 tập 1

* Với t = -1

VT = (t + 2)² = (-1 + 2)² = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP nên t = -1 là nghiệm

* Với t = 0

VT = (t + 2)² = (0 + 2)² = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP nên t = 0 là nghiệm.

* Với t = 1

VT = (t + 2)² = (1 + 2)² = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP nên t = 1 không là nghiệm của phương trình.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 2 trang 6 sách giáo khoa Đại số 8 bài học Mở đầu về phương trình, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập khác môn Toán lớp 8 tại doctailieu.com.

Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 6 SGK Đại số 8 để xem ở dưới đây
Tải về
03/07/2018    19:14 PM
03/07/2018    19:14 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu