Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 5 tiết ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 trong tiết học ôn tập về tính chất cơ bản của phân số

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 5): Quy đồng mẫu các phân số:

đề bài

Lời giải:

a) Mẫu số chung là 24

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 5 ý a

b) Mẫu số chung là 12

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 5 ý b

c) Mẫu số chung là 48

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 5 ý c
 

 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu