Giải bài 2 trang 59 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 59 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Gen ( một đoạn ADN) →mARN → Prôtêin 

Trả lời:

Gen ( một đoạn ADN) →mARN → Prôtêin 

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ gen ( ADN) → mARN :

  • A gen liên kết với U(mARN) , T gen liên kết với A(mARN); G gen liên kết với X(mARN); X gen liên kết với G(mARN)

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan mARN → prôtêin :

  • U(mARN) liên kết với A(tARN), A(mARN) liên kết với U(tARN), G(mARN) liên kết với X(tARN), X(mARN) liên kết với G(tARN)
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 59 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    16:33 PM
30/08/2018    16:33 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu