Bài 2 trang 59 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 59 sách giáo khoa gdcd 9 công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tố chức nhà nước..
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

a) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước

b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người

c)

Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.

Trả lời bài 2 trang 59 SGK GDCD 9

Em tán thành với quan điểm (c), bởi vì công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tố chức nhà nước.

Bài 2 trang 59 sgk gdcd 9

------------

Xem thêm

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM