Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 58 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 58 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

C2H5NHtrong H2không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

A. HCl;                                            B. H2SO4;

C. NaOH;                                         D. Quỳ tím.

Hướng dẫn giải

C2H5NHtrong H2O mang tính bazoneenn không phản ứng với những chất có tính bazo.

Đáp án bài 2 trang 58 sgk hóa học lớp 12

Đáp án C

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    16:41 PM
20/07/2018    16:41 PM
Back to top