Bài 2 trang 58 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 58 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

a) MgSO4;                   b) CuCl2;

c) AgNO3;                    d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Al chỉ đẩy được các kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa ra khỏi dung dịch muối.

a) không phản ứng

b) Dựa vào màu sắc dung dịch thay đổi và kim loại sinh ra có màu gì => nêu được hiện tượng

c) tương tự b

d) Có khi bay ra hay không? => nêu hiện tượng

Đáp án bài 2 trang 58 sgk hóa lớp 9

a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt dộng mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào là nhôm.

2A1 + 3CuCl2  → 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgN03  → Al(N03)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng khí hiđro.

2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2↑

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 57 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X