Đáp án bài 2 trang 57 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620 km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó là 16,2 cm. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ.

Đáp án:

Tỉ lệ xích trên bản đồ: 

Đáp án bài 2 trang 57 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 57 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu