Giải bài 2 trang 54 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 54 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

1. Đề bài

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

2. Đáp án

Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào một dãy 10 ghế là một cách sắp thứ tự cho 10 người khách (theo thứ tự của 10 ghế). Do đó mỗi cách xếp chỗ ngồi là một hoán vị của 10 người khách.

Suy ra số các cách để xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào một dãy 10 ghế là:

Đáp án bài 2 trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu