Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 51 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) .......... +  HCl → MgCl2  + H2;

b) ......... + AgNO3  →  Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ →  ZnO;

d) ........ + Cl2 → CuCl2

e) ....... +  S —> K2S.

Đáp án bài 2 trang 51 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 51 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 51 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    02:53 AM
12/08/2018    02:53 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu