Đáp án bài 2 trang 50 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 50 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Trả lời:

ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi giống ADN mẹ  vì quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc khuôn mẫu, bổ sung, bán bảo toàn.

  • Nguyên tắc khuôn mẫu : Phân tử ADN  con được tổng hợp dựa trên 1 mạch khuôn của phân tử mẹ ban đầu
  • Nguyên tắc bổ sung: Các nucleotit tự do liên kết bổ sung với mạch ADN gốc (A liên kết với T, G liên kết với X)
  • Nguyên tắc bán bảo toàn: trên mỗi phân tử ADN con, có 1 mạch là của phân tử ADN mẹ, còn 1 mạch mới tổng hợp.

=> Vì vậy 2 ADN con được tạo thành qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    14:26 PM
29/08/2018    14:26 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top