Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu sự kiện lịch sử giúp Nga khẳng định lại vị thế của mình trong thế giới mới thuộc phần lời giải bài 1 trang 5 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tìm hiểu tới các quốc gia của Đông Âu.

Câu hỏi

Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xác định, tô màu hồng, ghi tên nước và năm ra đời vào các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ( lưu ý hoàn thành chú giải).

b. Cho biết các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem thêm: Bài 3 trang 6 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

Hoàn thành lược đồ Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

b.

- Những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên Xô truy kích bọn phát xít qua vùng Đông Âu nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp tiêu diệt bọn phát xít, khởi nghĩa giành chính quyền và thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM