Bài 2 trang 49 SGK Lịch sử 6

Xuất bản: 25/10/2018

Giải bài 2 trang 49 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu (SGK trang 49)

Mục lục nội dung

Sự đô hộ của nhà Hán khiến dân tộc Việt có nhiều sự thay đổi mà người dân không hề mong muốn như trong phần lời giải bài 1 trang 49 Sgk Lịch sử 6, từ đó dẫn tới cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng sau đó khiến nhiều anh hùng, nghĩa sĩ đều phải nể phục.

Câu hỏi

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu (SGK trang 49)

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.”

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII)

Xem thêm: Gợi ý trả lời câu hỏi in nghiêng Bài 17, trang 47-49

Lời giải bài 2 trang 49 Sách giáo khoa Sử lớp 6

Lời nhận xét của Lê Vãn Hưu chứng tỏ:

- Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của nhân dân ta.

- Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chính sách thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến phương Bắc nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

- Dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán, nhân dân ta khắp nơi đã sẵn sàng nổi dậy. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân cả nước đều hưởng ứng , khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi.

- Dân tộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc.

- Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta được.

***

Để cho các em học sinh học tốt Lịch sử 6 và tiếp thu kiến thức được hào hứng hơn, doctailieu.com tiếp tục chia sẻ cho các em hướng dẫn giải bài tập sgk Lịch sử lớp 6 kèm file PDF. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM