Bài 2 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 17/01/2019

Giải bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào hình 52 và nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về Đại hội Đảng lần II trong bài 1 trang 46 TBĐ Sử 12, các em tiếp tục ôn tập về ý nghĩa của mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt dưới đây.

Câu hỏi

Dựa vào hình 52 và nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.

A. thống nhất tổ chức để dễ hoạt động

B. biểu dương sức mạnh quần chúng

C. củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng chính trị của cuộc kháng chiến

D. xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng

Xem thêm: Bài 3 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Đáp án Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Đáp án đúng: C

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM