Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch sử 6

Xuất bản ngày 22/12/2018

Giải bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy thực hiện các yêu cầu sau

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Xác định vị trí của sông Bạch Đằng trên lược đồ bằng cách dùng bút chì màu xanh tô đậm thêm dòng chảy của sông.

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Sông Bạch Đằng có đặc điểm gì mà Ngô Quyền chọn nơi đây để xây dựng trận địa đánh giặc?

Nước sông chảy xiết và có nhiều ghềnh, thác
Hai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống chênh lệc nhau lên đến 3m.
Sông Bạch Đằng, nhất là phía cửa sông, có nhiều bãi bồi ngầm nên thuyền chiến của giặc dễ bị mắc cạn

+) Viên tướng nào chỉ huy quân Nam Hán tiến vào xâm lược nước ta năm 938?

Kiều Công Tiễn
Lưu Hoằng Tháo
Vua Nam Hán

c. Tô màu đỏ vào những kí hiệu trên lược đồ chỉ quân ta đánh nhử, phục kích và tấn công; màu xanh vào những kí hiệu chỉ quân địch tiến đánh và rút chạy.

d. Trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy vào chỗ chấm (…) dưới đây.

e. Nêu những công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai (938).

Xem thêm: Bài 1 trang 45 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

a + c.

Hoàn thành lược đồ Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Sông Bạch Đằng có đặc điểm gì mà Ngô Quyền chọn nơi đây để xây dựng trận địa đánh giặc?

Nước sông chảy xiết và có nhiều ghềnh, thác
xHai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống chênh lệc nhau lên đến 3m.
Sông Bạch Đằng, nhất là phía cửa sông, có nhiều bãi bồi ngầm nên thuyền chiến của giặc dễ bị mắc cạn

+) Viên tướng nào chỉ huy quân Nam Hán tiến vào xâm lược nước ta năm 938?

Kiều Công Tiễn
xLưu Hoằng Tháo
Vua Nam Hán

d.

- Năm 938, vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy sang xâm lược nước ta. Vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn, sẵn sàng ứng tiếp.

- Đoán trước quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền huy động quân lập trận địa cọc ngầm.

- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

- Ngô Quyền cho một toán thuyền ra nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều đang lên.

- Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển.

- Nước triều rút, bãi cọc nhô lên quân ta mai phục của ta từ hai bên bờ đánh ra. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn vỡ tan.

- Quân ta xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch phải bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối. Hoằng Tháo bị giết tại trận.

- Vua Nam Hán được tin con trai Hoằng Tháo chết vội vàng thu quân về nước.

e.

- Biết huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc.

- Lợi dụng vị trí, điều kiện tự nhiên của sông Bạch Đằng, đưa ra kế hoạch đánh giặc độc đáo, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM