Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 45 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 45 sinh học lớp 6: Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá?

Những hướng dẫn trong bài viết này không chỉ giúp bạn trả lời tốt câu 2 trang 45 sgk sinh 6 với nội dung sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá mà còn giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức đã được học từ bài sinh 6 bài 13

Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 6
Bài trướcCâu 1 trang 45 SGK Sinh 6

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá

Câu 2 SGK trang 45 Sinh 6

Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá?

Trả lời câu 2 trang 45 SGK Sinh 6

Cách 1

 - Chồi hoa: hình trứng tròn; không có mô phân sinh ngọn, có mầm hoa và mầm lá; phát triển thành cành mang hoa.

 - Chồi lá: hình trứng dài; có mô phân sinh ngọn, chỉ có mầm lá; phát triển thành cành mang lá.

Cách 2

- Chồi lá phát triển thành cành mang lá

- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

Tham khảo bài hướng dẫn trả lời câu 3 trang 41 SGK Sinh 6

  Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn trả lời câu 2 trang 45 sách giáo khoa sinh học 6. Mong rằng qua bài viết này cùng các tài liệu hướng dẫn soạn Sinh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    20:20 PM
26/08/2018    20:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top