Bài 2 trang 43 SGK giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 43 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

Câu hỏi bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số.

Bước 2: Khảo sát sự biến thiên:

*) Xét chiều biến thiên của hàm số:

+) Tính đạo hàm.

+) Tìm các điểm Xi mà tại đó đạo hàm có y' = 0 hoặc đạo hàm không xác định.

+) Xét dấu đạo hàm y’ và suy ra chiều biến thiên của hàm số.

*) Tìm cực trị: y(Xi).

*) Tìm các giới hạn vô cực, các giới hạn có kết quả là vô cực và tiệm cận của đồ thị hàm số nếu có.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

*) Lập bảng biến thiên: Thể hiện đầy đủ và chính xác các giá trị trên bảng biến thiên.

Bước 3: Đồ thị:

+) Giao điểm của đồ thị với trục tung:  Xi = 0 ⇒ = ... ⇒ A (0;...).

+) Giao điểm của đồ thị với trục hoành: y = 0 ⇒ x = ... ⇒ B (...;0).

+) Các điểm cực đại, cực tiểu nếu có.

Đáp án bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu d bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
» Bài tham khảo: Bài 1 tr 43 SGK Giải tích lớp 12

» Hướng dẫn giải bài tập và đáp án những bài khác của Giải toán lớp 12 sẽ có trong doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu