Bài 2 trang 43 SGK giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 43 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

Câu hỏi bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tìm TXĐ của hàm số.

Bước 2: Khảo sát sự biến thiên:

*) Xét chiều biến thiên của hàm số:

+) Tính đạo hàm.

+) Tìm các điểm Xi mà tại đó đạo hàm có y' = 0 hoặc đạo hàm không xác định.

+) Xét dấu đạo hàm y’ và suy ra chiều biến thiên của hàm số.

*) Tìm cực trị: y(Xi).

*) Tìm các giới hạn vô cực, các giới hạn có kết quả là vô cực và tiệm cận của đồ thị hàm số nếu có.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

*) Lập bảng biến thiên: Thể hiện đầy đủ và chính xác các giá trị trên bảng biến thiên.

Bước 3: Đồ thị:

+) Giao điểm của đồ thị với trục tung:  Xi = 0 ⇒ = ... ⇒ A (0;...).

+) Giao điểm của đồ thị với trục hoành: y = 0 ⇒ x = ... ⇒ B (...;0).

+) Các điểm cực đại, cực tiểu nếu có.

Đáp án bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu d bài 2 trang 43 sgk giải tích lớp 12
» Bài tham khảo: Bài 1 tr 43 SGK Giải tích lớp 12

» Hướng dẫn giải bài tập và đáp án những bài khác của Giải toán lớp 12 sẽ có trong doctailieu.com

Cập nhật ngày 19/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM