Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch sử 6

Xuất bản: 21/12/2018

Đáp asn bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát hình 50 - SGK Lịch sử 6 và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 50 – Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Vì sao nhân dân ta xây dựng đình thờ Phùng Hưng?

Vì Phùng Hưng là quan lang ở Đường Lâm
Vì Phùng Hưng là người giàu có, có lòng thương người và luôn cứu tế lương thực cho những người nghèo đói
Vì Phùng Hưng là người có lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân đô hộ nhà Đường

+) Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm nào?

Năm 722
Năm 776
Năm 791

+) Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là gì?

Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, chiếm được thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị.
Đánh bại quân đô hộ nhà Đường ở Đường Lâm và làm chủ vùng đất này
Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, khiến nhà Đường và các triều đại phong kiến của Trung Quốc sau này không dám xâm lược nước ta nữa

Xem thêm: Bài 1 trang 40 TBĐ Sử 6

Lời giải
Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

+) Vì sao nhân dân ta xây dựng đình thờ Phùng Hưng?

Vì Phùng Hưng là quan lang ở Đường Lâm
Vì Phùng Hưng là người giàu có, có lòng thương người và luôn cứu tế lương thực cho những người nghèo đói
xVì Phùng Hưng là người có lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân đô hộ nhà Đường

+) Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm nào?

Năm 722
xNăm 776
xNăm 791

+) Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là gì?

xĐánh bại quân đô hộ nhà Đường, chiếm được thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị.
Đánh bại quân đô hộ nhà Đường ở Đường Lâm và làm chủ vùng đất này
Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, khiến nhà Đường và các triều đại phong kiến của Trung Quốc sau này không dám xâm lược nước ta nữa

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM