Đáp án bài 2 trang 41 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 41 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ :9 : 3: 3: 1.

Bài giải

Điều kiện cần để cho tỉ lệ phân li kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 là:

    - Bố mẹ đem lai phải dị hợp về 2 cặp gen.

    - Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

    - Số lượng cá thể con lai phải đủ lớn.

    - Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

    -    Quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.

doctailieu.com
Tải về
Back to top