Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát hình 46 – Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 46 – Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

b. Nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bà Triệu.

c. Cho biết nhân dân ta xây dựng lăng thờ Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) nhằm mục đích gì?

Xem thêm: Bài 1 trang 34 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

+) Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào năm nào?

xNăm 248
Năm 284
Năm 428

+) Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra ở đâu?

Núi Nưa (Thiệu yên – Thanh Hóa)
Nông Cống (Thanh Hóa)
xPhú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

+) Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ ở khu vực nào?

Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)
xKhắp Giao Châu
Quận Cửu Chân

+) Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ nào?

Nhà Hán
xNhà Ngô
Nhà Đường

b. Nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bà Triệu:

Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”

- Câu nói trên của Bà Triệu đầy khí phách, thể hiện bà là người có chí khí hơn người.

- Thể hiện lòng yêu nước, hoài bão đánh giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước.

c. Cho biết nhân dân ta xây dựng lăng thờ Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) nhằm mục đích gì?

- Nhân dân ta xây dựng lăng thời Bà Triệu nhằm:

+ Tưởng nhớ công lao của lao của bà.

+ Thể hiện lòng biết ơn đối với nữ anh hùng dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM