Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 2 trang 33 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học bài 6 về tụ điện

Bài 2 Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào?

Trả lời

- Để tích điện cho tụ, người ta nối hai bản tụ với hai cực của nguồn điện. Bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm. Điện tích của hai bản có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu.

- Người ta gọi điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 2 trang 33 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    11:41 AM
20/08/2018    11:41 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu