Trả lời câu hỏi bài 2 trang 33 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 33 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân ?

Trả lời:

Do sự phân li và  tổ hợp tự do của các NST kép trong cặp tương đồng về hai cực tế bào ở kì sau I , nên khi kết thúc giảm phân I các tế bào con được tạo ra sẽ mang các NST kép có nguồn gốc khác nhau (nhiễm sắc thể kép có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ) .

Các tế bào con tham gia giảm phân II sẽ tạo ra các giao tử mang bộ NST đơn bội khác nhau về nguồn gốc.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 2 trang 33 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    00:02 AM
27/08/2018    00:02 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu