Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Hãy đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng.
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về thành phần của hội nghị Ianta trong nội dung bài 1 trang 3 TBĐ Sử 12, các em tiếp tục tìm hiểu về ý ngĩa của hội nghị quan trọng này.

Câu hỏi

Hãy đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng.

+)    Ý nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng mà các nguyên thủ trong hội nghị này đã đưa ra?

Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Các nguyên thủ thống nhất thành liên minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới
Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước, nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

Xem thêm: Bài 3 trang 3 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
xCác nguyên thủ thống nhất thành liên minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới
Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước, nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM